KodBiznesu

Innowacje

Sztuczna inteligencja a projektowanie stron internetowych

W ostatnim czasie jesteśmy
świadkami coraz szybszego
rozwoju sztucznej inteligencji,
która powoli staje się stałym
elementem naszej codzienności.
Podobnie jak w wielu innych
dziedzinach, taka tendencja
obserwowana jest również
w obszarze związanym
z projektowaniem stron
internetowych. Zastosowanie
tej nowoczesnej technologii
stanowić może istotną pomoc
w automatyzacji procesu
tworzenia elementów kodu
witryny, jak również jej zawartości
merytorycznej i graficznej

Jira

To oprogramowanie, które ma szereg zastosowań przy systematyzowaniu zgłaszanych błędów: oznacza je, statusuje i harmonogramuje oraz ułatwi kontakt testerów z deweloperami. Nie tylko ułatwia komunikację między użytkownikami, ale również pomaga PM’owi nadzorującemu projekt, który w prosty sposób może sprawdzić postęp prac.

Polskie przedsiębiorstwa a technologia UHF RFID

Innowacyjność przedsiębiorstw przekłada się na ich konkurencyjność, efektywność ekonomiczną i biznesową i wreszcie – na wyniki finansowe. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny1 , w latach 2018–2020 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe stanowiły
odpowiednio 36,7% oraz 33,0% ogólnej liczby tych podmiotów.

Robot Twoim przyjacielem w pracy?

Musimy się przyzwyczaić, że coraz częściej będziemy dzielić naszą przestrzeń pracy z robotami oraz urządzeniami działającymi bez bezpośredniego nadzoru człowieka. Czy robot lub wózek samojezdny to zagrożenie czy raczej nasz przyszły kompan, z którym powinniśmy się zaprzyjaźnić? Ponad 10 lat temu po raz pierwszy użyto terminu Przemysł 4.0 (Hanower, Niemcy), którym określa się szeroko pojętą …

Robot Twoim przyjacielem w pracy? Czytaj więcej »