KodBiznesu

Polskie przedsiębiorstwa a technologia UHF RFID

Innowacyjność przedsiębiorstw przekłada się na ich konkurencyjność, efektywność ekonomiczną i biznesową i wreszcie – na wyniki finansowe. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w latach 2018–2020 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe stanowiły
odpowiednio 36,7% oraz 33,0% ogólnej liczby tych podmiotów.

Twoja branża się zmienia

Niemal każda branża – od opieki zdrowotnej i handlu detalicznego po produkcję, transport i logistykę – staje przed wyzwaniem połączenia głównego
nurtu działania z aktywami i pracownikami w spójny ekosystem operacyjny. Tylko inteligentne technologie, takie jak RFID, mogą temu sprostać…

Tematyka:
Zastosowanie technologii UHF RFID w Polsce – na podstawie badań ilościowych i jakościowych zrealizowanych w 2022 roku przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii
Ekosystem RFID: oprogramowanie i aplikacje, czytniki, skanery, drukarki etykiet, anteny, etykiety, materiały eksploatacyjne

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Komentowanie wyłączone