Automatyzacja w e-commerce i retail

Jednym z kluczowych elementów na drodze do sukcesu w nowoczesnym handlu jest sprawny i dynamiczny backoffice, gwarantujący kompleksową
obsługę tzw. pierwszej mili.