KodBiznesu

Warunki techniczne reklam do magazynu Kod Biznesu

1.Rozmiar w mm

Zgodny z załączonymi schematami (brutto – wymiar strony ze spadami, netto – wymiar strony po obcięciu).
Reklamy całostronicowe (1/1) prosimy przygotowywać na spad, pamiętając o uwzględnieniu marginesów na zacięcie (po 5 mm z każdej strony) oraz prosimy nie umieszczać tekstu ani grafiki w odległości 5 mm od lewego i prawego marginesu. Poza tym w przypadku reklamy rozkładówkowej (2/1) prosimy o nieumieszczanie tekstu ani grafik (nie dotyczy to apli) w odległości 5 mm w lewo i prawo od środka reklamy. Prosimy również o nieumieszczanie na linii cięcia żadnych cienkich ramek, co spowodowane jest przyjętą granicą błędu przy obcinaniu, która wynosi 1,5 mm.

2. Warunki jakie musi spełniać plik

EPS – z dowolnego programu, o ile są skrzywione fonty,
PDF kompozytowy – z dowolnego programu, o ile są w nim osadzone fonty,
TIFF/PSD – spłaszczone warstwy tekstowe, bez warstw dopasowania w rozdzielczości 225 – 300 ppi.
Wszelkie inne formaty plików (Quark, InDesign, Pagemaker, Corel, Illustrator, Freehand itp.), szczególnie z nieskrzywionymi fontami, są konwertowane przez studio do jednego z powyższych – bez gwarancji poprawnego efektu końcowego.
Rozbarwienia zdjęć należy przygotować wg profilu Euroscale Uncoated ver. 2, dostępnego w Photoshopie jako Europe Prepress Default. TIL (Total Ink Limit) w pracy nie powinien przekraczać 300% (dla reklam okładkowych 320%).
Wszelkie pliki w innej przestrzeni barwnej (Lab, RGB) zostaną rozbarwione wg tego schematu.
W razie wątpliwości dotyczących koloru – proszę o kontakt z grafikiem.

3. Wzory kolorów 

Oprócz pliku, należy dostarczyć PROOF CYFROWY (w ostateczności analogowy), wykonany w jednej z dwóch
technologii Kodak/3M Matchprint lub Dupont Cromalin, na podłożu błyszczącym (niematowym). Tylko te dwa rodzaje proofa mogą być podstawą do reklamacji z powodu niezgodności kolorystycznej. Wydruki z prooferów atramentowych mogą być pomocne (ale nie wiążące) pod warunkiem użycia podkładu błyszczącego, zastosowania profilu opartego o Euroscale Uncoated ver. 2 oraz wydrukowania dokumentu wraz z paserami, punkturami, paskami kalibracyjnymi CMYK w skali 1:1. Wszystkie inne wydruki są uznawane tylko jako kontrola poprawności zawartości płyty CDR (błędy w fontach itp.).

4. Diapozytywy/klisze

Nie ma konieczności dostarczania diapozytywów – druk odbywa się w systemie cyfrowym.

5.Oznaczanie materiałów

W mailu, na nośniku, jego opakowaniu lub próbie koloru powinny być podane następujące informacje: zleceniodawca reklamy, kontakt do wykonawcy reklamy (imię, nazwisko, mail, telefon), nazwa reklamy (jeśli jest ich więcej niż jedna w numerze), rodzaj załączonego pliku (EPS/PDF/TIFF/PSD) i system, z którego pochodzi (Mac/PC).

6. Dostarczenie plików

Przygotowane pliki należy dostarczyć przesyłając na konto e-mail: marketing@kodbiznesu.pl.
W wyjątkowych przypadkach dopuszczamy inne formy dostarczenia plików, po telefonicznym uzgodnieniu ze studiem graficznym.

Komentowanie wyłączone