Kod Biznesu

Innowacje

System TMS

Firmy z sektora TSL starają się jak najlepiej wykonać zadanie obsługi zleceń transportowych, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu siły floty pojazdów.

Polskie przedsiębiorstwa a technologia UHF RFID

Innowacyjność przedsiębiorstw przekłada się na ich konkurencyjność, efektywność ekonomiczną i biznesową i wreszcie – na wyniki finansowe. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny1 , w latach 2018–2020 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe stanowiły
odpowiednio 36,7% oraz 33,0% ogólnej liczby tych podmiotów.

Robot Twoim przyjacielem w pracy?

Musimy się przyzwyczaić, że coraz częściej będziemy dzielić naszą przestrzeń pracy z robotami oraz urządzeniami działającymi bez bezpośredniego nadzoru człowieka. Czy robot lub wózek samojezdny to zagrożenie czy raczej nasz przyszły kompan, z którym powinniśmy się zaprzyjaźnić? Ponad 10 lat temu po raz pierwszy użyto terminu Przemysł 4.0 (Hanower, Niemcy), którym określa się szeroko pojętą …

Robot Twoim przyjacielem w pracy? Czytaj więcej »

Żegnaj kodzie kreskowy! Witaj Digimarc®!

„Kreujemy przyszłość wraz z klientem. Kluczowe jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, wtedy obie strony są zadowolone” – mówi Adam Kasprzyk, założyciel firmy PDAserwis, specjalista w dziedzinie urządzeń i technologii AutoID.