KodBiznesu

System TMS

Usprawnienie w podróży

Firmy z sektora TSL starają się jak najlepiej wykonać zadanie obsługi zleceń transportowych, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu siły floty pojazdów.

W spedycji należy wytyczyć optymalną trasę dla kierowcy, z uwzględnieniem
szeregu czynników zewnętrznych, takich jak warunki pogodowe, korki na drogach, zróżnicowane ceny paliw oraz opłat drogowych w skali kraju, a czasem nawet świata. Jest to bardzo trudny i ciężki do opracowania proces, wymagający dokładności i precyzji. Na szczęście na rynku TSL pojawiła się pomoc w zarządzaniu – TMS, czyli Transportation Management System. To informatyczne rozwiązanie wspomagające planowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarządzanie środkami transportu…

Tematyka: Transportation Management System (TMS), Zebra TC20, TC25, TC70, spedycja, zarządzanie środkami transportu

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Komentowanie wyłączone