KodBiznesu

Polityka Prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PDAserwis Adam Kasprzyk, ul. Henry Ford I 8, 09-100 Płońsk, NIP 701 106 49 35,  zwany dalej ,,PDAserwis”. Administrator dostępny jest pod adresem mail rodo@pdaserwis.pl.

 1. Kategorie danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne, a w przypadku celu zawarcia umowy niezbędne do jej zawarcia. 

PDAserwis przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez PDAserwis, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO,
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO,
 • komunikacji na podstawie uzasadnionego interesu PDAserwis, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketingu, w tym promocji produktów oferowanych PDAserwis na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO.
 1. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez PDAserwis :

 • podmiotom i organom, które są upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz PDAserwis (w szczególności usługi takie jak obsługa systemów informatycznych) oraz PDA SERWIS Wiktoria Kasprzyk NIP 526 261 55 73, ul. Henry Ford I 8, 09-100 Płońsk, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

Dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 miesięcy od upływu 6 lat, po których została zakończona współpraca, wniesiona reklamacja lub zakończeniu sporu.

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez PDAserwis Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych pozyskanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka plików cookies

 1. Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do:
 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 1. Użytkownicy sieci Internet odwiedzającą strony Administratora, mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome:

www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari:

www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 1. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Strony Internetowej.
 • Informacje o danych osobowych
 • Korekta danych osobowych
 • Usunięcie danych osobowych

Poniżej możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych zebranych przez tę stronę w wiadomości e-mail.

  Zgoda*

   

  Poniżej możesz poprosić o korektę swoich danych osobowych zebranych przez tę stronę, w wiadomości e-mail. Wpisz w polu poniżej aktualne dane.

   Zgoda*

   Poniżej możesz przeglądać usługi, które zbierają twoje dane osobowe na tej stronie. Sprawdź usługi, o których chcesz zapomnieć. Spowoduje to wysłanie żądania do administratora strony. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.

    Zgoda*

    Komentowanie wyłączone