Sztuczna inteligencja a projektowanie stron internetowych

W ostatnim czasie jesteśmy
świadkami coraz szybszego
rozwoju sztucznej inteligencji,
która powoli staje się stałym
elementem naszej codzienności.
Podobnie jak w wielu innych
dziedzinach, taka tendencja
obserwowana jest również
w obszarze związanym
z projektowaniem stron
internetowych. Zastosowanie
tej nowoczesnej technologii
stanowić może istotną pomoc
w automatyzacji procesu
tworzenia elementów kodu
witryny, jak również jej zawartości
merytorycznej i graficznej