KodBiznesu

Regulamin

Regulamin konkursu Zeskanuj Digimarc na okładce i zgarnij nagrodę magazynu Kod Biznesu nr 3 wydanie Jesień / Zima 2021

Rozdział I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, a także zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikowanego w magazynie „Kod Biznesu nr 3” pod nazwą „Zeskanuj Digimarc na okładce i zgarnij nagrodę” (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest PDAserwis Adam Kasprzyk, ul. Henry Ford I 8, 09-100 Płońsk, NIP 701 106 49 35.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.
 4. Konkurs jest organizowany i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie od 14 października 2021 do 31 grudnia 2021 roku.
 5. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 grudnia 2021 roku.

6. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu

Rozdział II Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała i posiadająca adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca obywatelstwo polskie.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. W Konkursie nie może brać udziału osoba, która jest zatrudniona u Organizatora.

Rozdział III Zasady udziału w Konkursie 

 1. Prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie www.kodbiznesu.pl przysługują Administratorowi strony.
 2. Wszelkie treści znajdujące się na stronie www.kodbiznesu.pl oraz treści pozyskane za pomocą tej strony podlegają prawom autorskim i nie mogą być powielane i wykorzystywane w złej wierze.
 3. Do praw autorskich do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r .poz.288.).

Rozdział IV Zasady rozstrzygnięcia Konkursu

 1. Nagrody zostaną przyznane pierwszym pięciu osobom, które prześlą prawidłowy wynik.
 2. Pierwsze 3 osoby otrzymają Voucher.
 3. kolejne 2 osoby otrzymają powerbanki z grawerem.

Rozdział V Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1.1. 3 vouchery o wartości 100zł, upoważniające do realizacji naprawy w centrali serwisowej Organizatora w Płońsku.
  1.2. 2 powerbanki z grawerem.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 roku.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Czasie Trwania Konkursu na stronie: https://kodbiznesu.pl/

Regulamin konkursu Krzyżówka z Lemurem magazynu Kod Biznesu nr 3 wydanie Jesień / Zima 2021

Rozdział I Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, a także zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu krzyżówkowego, publikowanego w magazynie „Kod Biznesu nr 3” pod nazwą „Krzyżówka z Lemurem” (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest PDAserwis Adam Kasprzyk, ul. Henry Ford I 8, 09-100 Płońsk, NIP 701 106 49 35.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.
 4. Konkurs jest organizowany i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie od 14 października 2021 do 31 grudnia 2021 roku.
 5. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 grudnia 2021 roku.
 6. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.

Rozdział II Uczestnicy Konkursu 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała i posiadająca adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca obywatelstwo polskie.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. W Konkursie nie może brać udziału osoba, która jest zatrudniona u Organizatora.

Rozdział III Zasady udziału w Konkursie 

 1. Uczestnik konkursu rozwiązuje krzyżówkę. Następnie rozwiązanie – hasło krzyżówki przesyła w wiadomości e-mailowej na adres marketing@pdaserwis.pl, w tytule wpisując „konkurs-krzyżówka z lemurem”.
 2. Po rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy wytypowani do odbioru nagrody przesyłają e-mailowo dane do wysyłki nagrody.

Rozdział IV Zasady rozstrzygnięcia Konkursu  

 1. Nagrody zostaną przyznane pierwszym dziesięciu osobom, które prześlą prawidłowe hasło krzyżówki.
 2. Pierwsze 6 osób otrzyma Voucher, pozostałe osoby otrzymają powerbanki z możliwością personalizacji grawerem.

Rozdział V Nagrody 

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1.1. 6 voucherów o wartości 100zł, upoważniające do realizacji naprawy w centrali serwisowej Organizatora w Płońsku.
  1.2. 4 powerbanki z grawerem.

Rozdział VI Postanowienia końcowe 

 1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 roku.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Czasie Trwania Konkursu na stronie:https://kodbiznesu.pl/

Komentowanie wyłączone