Wymiarowanie na linii produkcyjnej

W dzisiejszym biznesie rola
nowych technologii oraz
sztucznej inteligencji jest
coraz bardziej istotna. Bez nich
trudno jest konkurować na
rynku. Jednym z przykładów
takich rozwiązań, szczególnie
przydatnych w produkcji czy
logistyce, jest wymiarowanie.