Oznakowanie magazynu

Znaki towarzyszą nam od tysięcy lat. Początkowo używane były jako rodzaj pisma, by przekształcić się, krok po kroku, w symbole, które służą jako środek
przekazywania konkretnych informacji w sposób skrótowy i zrozumiały dla wszystkich.