Kod Biznesu

6 warunków w ekstremalnym biznesie

Prowadzenie biznesu przypomina czasem kapryśną marcową aurę – zmieniające się realia wymuszają zmiany wcześniej podjętych decyzji. Długofalowe planowanie, inwentaryzacja i opracowywanie strategii biznesowej w takich warunkach jest obarczone sporym ryzykiem.

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Rywalizacja między producentami sprzętu elektronicznego oraz wynikająca z tego ich stopniowa normatywizacja w postaci standardów i postępowań certyfikacyjnych pozwala konsumentom korzystać z dokładnie przetestowanych i spełniających międzynarodowe wymogi dotyczące procesu technologicznego i zasad bezpieczeństwa produktów.

Blog_Gebarowski-PRZERWA