Kod Biznesu

Jak uprościć kompletację?

W tradycyjnie prowadzonych magazynach proces kompletacji odbywa się z wykorzystaniem dokumentacji papierowej. Jest to sposób, do którego bardzo dużo przedsiębiorców przywykło. Jednocześnie jest to niestety sposób generujący wiele błędów podczas kompletacji, a zatem dodatkowych kosztów i strat.

W nowoczesnym zarządzaniu wprowadzane są technologie usprawniające operacje kompletowania zamówień. Jedną z nich jest Pick by Light.

Jak działa Pick by Light?

Jest to technologia połączona z systemem WMS. Regały magazynowe są wyposażone w specjalnie przygotowane moduły, na których wyświetlane są informacje z liczbą jednostek towarów do pobrania z określonego miejsca.

Pracownik widzi skąd ma pobrać towar i w jakiej ilości. W ten sposób wykonuje swoją pracę szybko i bezbłędnie.

Zwykle wyświetlane informacje:

·        za pomocą światełka podświetlane jest miejsce, z którego należy pobrać towar do kompletacji,

·        liczba jednostek towarów, które należy pobrać z określonego miejsca.

 

Moduły są wyposażone także w przyciski służące do:

·        zatwierdzania wykonania zadania (po naciśnięciu światło gaśnie),

·        edycji – korekty ilości produktów.

 

Korzyści:

·        szybka kompletacja i oszczędność czasu,

·        sprawne i proste wyszukiwanie produktów,

·        swoboda ruchu – pracownik ma wolne obie ręce,

·        redukcja błędów.

 

Popularne zastosowanie:

·        dystrybucja artykułów prasowych,

·        laboratoria farmaceutyczne,

·       
montaż.