Kod Biznesu

Rachunkowość a bezpieczeństwo firmy

Rachunkowość ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa działania firmy. Podstawową funkcją rachunkowości jest dostarczanie rzetelnej informacji dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych, dlatego zasady jej prowadzenia zostały wystandaryzowane i uregulowane przepisami prawa

Obowiązek i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikają z ustawy o rachunkowości i standardów rachunkowości. Zgodnie z podstawowymi zasadami, księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. ..

BIZNES-SEWE

Tematyka treści: rachunkowość, księgi rachunkowe, biuro rachunkowe, Sewe Group

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.